Klubik Auction
ყიდვა გაყიდვა
10:51:18

მიმდინარე აუქციონები

კატეგორიები
გრუნტი ცემენტის Bostik SC310

გრუნტი ცემენტის Bostik SC310

დაცვა წვივის სიმაღლეზე

დაცვა წვივის სიმაღლეზე

დეკორაცია ნახევარი კარის სიმაღლეზე

დეკორაცია ნახევარი კარის სიმაღლეზე

დაცვა ნახევარი კარის სიმაღლეზე

დაცვა ნახევარი კარის სიმაღლეზე

ნიშნები კარის ზედაპირზე

ნიშნები კარის ზედაპირზე

დაცვა სახელურის გარშემო

დაცვა სახელურის გარშემო

ჩარჩოს და წახნაგის დაცვა

ჩარჩოს და წახნაგის დაცვა

კუთხისგან დამცავი რბილი ბავშვისთვის

კუთხისგან დამცავი რბილი ბავშვისთვის

Safy'Door ბავშვისთვის

Safy'Door ბავშვისთვის

ELASTO"FLEX 100V დაცვა სამრეწველო სექტორში

ELASTO"FLEX 100V დაცვა სამრეწველო სექტორში

ELASTO'PUNCH 100D დაცვა სამრეწველო სექტორში

ELASTO'PUNCH 100D დაცვა სამრეწველო სექტორში

ELASTO'PUNCH 200E დაცვა სამრეწველო სექტორში

ELASTO'PUNCH 200E დაცვა სამრეწველო სექტორში

SAFY'HAND სტერილური სახელურისთვის

SAFY'HAND სტერილური სახელურისთვის

DECOSIGN ციფრული ბეჭდვა

DECOSIGN ციფრული ბეჭდვა

DECOSIGN ზომაზე ჭრა

DECOSIGN ზომაზე ჭრა

Flex Pro ქვესაგი თბოსაიზოლაციო წებოვანი

Flex Pro ქვესაგი თბოსაიზოლაციო წებოვანი

თვითსწორებადი ელასტიური ცემენტი Bostik SL C310

თვითსწორებადი ელასტიური ცემენტი Bostik SL C310

Stix A50 წებო პოლიმერული იატაკის

Stix A50 წებო პოლიმერული იატაკის

სადეფორმაციო ნაკერი

სადეფორმაციო ნაკერი

ზედაპირის მოჭიმვა

ზედაპირის მოჭიმვა

დეკო- სერიის ხისტი საფარი

დეკო- სერიის ხისტი საფარი

ელასტიური Mural სერია

ელასტიური Mural სერია

კედლის ფილა Revela

კედლის ფილა Revela

ჰომოგენური აგებულების იატაკი

ჰომოგენური აგებულების იატაკი

ჰეტეროგენული აგებულების იატაკი

ჰეტეროგენული აგებულების იატაკი

დეკორატიული იატაკი

დეკორატიული იატაკი

ანტისტატიკური

ანტისტატიკური

ალუმინის პლინტუსი

ალუმინის პლინტუსი

სპორტული იატაკი პოლიმერული

სპორტული იატაკი პოლიმერული

რბილი იატაკი

რბილი იატაკი

ბუნებრივი ლინოლეუმი

ბუნებრივი ლინოლეუმი